Duinen

Duinen van Voorne

De Duinen van Voorne liggen ten westen van het dorp Oostvoorne en worden gerekend tot de mooiste natuurgebieden van Europa. Door het duingebied zijn prachtige wandelroutes uitgezet. De duinen zijn zeer gevarieerd en bestaan uit struwelen, duinmeertjes, stuifduinen, duingraslanden en bossen.

Als gevolg van deze variatie leven hier veel verschillende dier- en vogelsoorten zoals reeën, lepelaars en blauwe reigers en is de flora hier zeer divers met o.a. genteh3ianen, parnassia en orchideeën. Ook kunt u grote graasdieren tegenkomen, IJslandse pony's en Galloway runderen. Deze helpen het Zuid-Hollands Landschap het duinterrein open te houden. In verband met de gezondheid van de dieren is voederen verboden.

Het fraaie duinlandschap is al wandelend het best te bezichtigen. De natuurorganisaties Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten (voor het grootste deel beheerders van het duingebied) hebben schitterende wandelroutes door de duinen uitgezet met veel uitkijkpunten en informatie over de bezienswaardigheden.

Bezoekerscentrum Tenellaplas

Het Bezoekerscentrum Tenellaplas biedt uitgebreide informatie over het duingebied. Er is een vaste tentoonstelling over het ontstaan van het gebied, de rijkdom aan planten, vogels en andere dieren. Er is een winkeltje in het bezoekerscentrum gevestigd waar veel natuurartikelen te verkrijgen zijn. Honden aangelijnd toegestaan.

De Duinhuisjes op de grens van Oostvoorne en Rockanje is een uniek openluchtmuseum. Bezoekers kunnen er drie typische duinboerderijen bezichtigen die door vrijwilligers in hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht.

Kwade Hoek

Het unieke duingebied Kwade Hoek, ten noorden van Goedereede, dankt zijn naam aan de zandbanken, die er vroeger voor de kust lagen en waarop menig vissersschip is vergaan. Nu liggen er slikken en schorren met kreken die bij hoog water vol lopen.

Hier bouwen in het voorjaar strand- en bontbekplevieren hun nest. Wat verder landinwaarts liggen de duinen, waar de invloed van wind en water wat minder is. In de begroeide duinvalleien leven veel soorten zangvogels, zoals de blauwborst en de nachtegaal.